Tag Archives: yahudi

Meluruskan Wacana Islam (1) : Masjidil Aqsa dan Doom of The Rock

Masjid Al-Aqsa

Melihat foto di samping (atas) saya yakin banyak yang tidak mengenal nama masjid tersebut, tetapi bila memperhatikan gambar masijd di bawahnya ini banyak yang langsung menyebutkan nama masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. menurut anda manakah sebenarnya masjid Al-Aqsa yang terkenal itu ?? berikut saya share satu artikel mengenai Masjidil Aqsa dan Doom of The Rock hana untuk meluruskan wacana islam kita..

masjid aqsa

Dewasa ini, telah terjadi banyak kesalahpahaman diantara umat muslim tentang masjid Al-Aqsa yang sebenarnya. Banyak umat muslim maupun non-muslim yang mempublikasikan foto Masjid Al-Aqsa yang salah, tapi yang mengkuatirkan saat ini, kebanyakan umat muslim memajang foto Qubbatus Shakrah (Kubah Batu/ Dome of The Rock) dirumah maupun dikantor mereka dengan sebutan Masjid Al-Aqsa. Ini telah menjadi kesalahan umum di dunia muslim.

Namun tragedi sesungguhnya adalah bahwa kebanyakan generasi muda/ anak-anak muslim (sebagaimana juga muslim dewasa) diseluruh dunia, tidak dapat membedakan antara Masjid Al Aqsa dengan Qubbatus Shakrah (Kubah Batu).